Ninenin Mektubu

Amanın yavrııım, dün bizim tığkuyrukların Osman Çavuşun karısı Dudu, bi kız daha doğurdu. Tam altı dene kızlı oldular gari. Geçenlerde köyün kayvesinde oğlan bubaları Osman Çavuşunan eğlene eğlene bi hal olmuşlar:

“Düzine kızlı bu beya bakın bu beya”
“Altı kızın olup düşünceğine, uyuz ol da kaşın arkedeş”
“Ee oğlum Osman, erkek olsun erkek olsun da gözünü sevdiğim, isterse merkep olsun”
“Çavuş Dayı koca gölün sazlısından, adamın yedi kızlısından korkceksiniz arkedeşler”

İşte böyle… Adamcağız kayvesini bile içemeden kalkmış yerinden. Tam bizim koca kapının önünden geçiyodu, suratı bi karış, yüzü karanlık, “aayy oğlum” dedim “neye canın sıkkın Çavuş? Gel bakem anlativer bi noldu?” Sağolsun geldi anlatıverdi, ben de içini serinletiverem deye iki laf ediverdim. “Eee Osman oğlum” dedim, “Sen neyneye onların aklan öyle?”

“Ne edem gari eee?”

“Koca ırabbim öyle münasip görmüş. Çok şükür elleri ayakları düzgün. Sen en iyisi son kızının adını Kader koy.
‘Bu benim kaderim yaşasın kayınpederim’ de çık işin içinden anasını satayım. Hem ne derler: Çıranın özü, baharın yazı, erkek adamın kızı olur len, boşver sen”

Öyle dedim emme, Osman yılık burnunu accık daha yılıktırdı.

“Bu senin dediğin züğürt tesellisi Goca Ninem” dedi. “Meselenin halli ortada, belli. Karıyı değiştirmek ilazım yarın Akören’e varcen, oğlan doğurganı bi karı bulcen, eve alcen getircen. Dudu istemezse babasının evine postaleycen.”

Yaaa köy kadının yazgısı bu işte.

Kocası deel mi? Hem döver, hem kovar, hem sever. Yüzyıllardır böyle gelmiş, emme gitmez böyle. Gitmemeli deyom değiştirmeli bu kafayı deye bekleyom. Kadınlar çeker zahmet küreğini, erkekler yeyiverir kaymağını boreğini. Elbette çocuk kısmı hocasından, kadın kısmı kocasından accık çekincek. Eyi de kocular da oyle gubur gubur guburdanmaycek. Bi de Osman Çavuş’u irezil ettikleri yetmeyomuş gibi karısı Dudu Gelin’i de irezil ediyolarmış ya. Hani beş oğlan anasıyım deye gurd gurd gubaran bizim Cıbıl Hatçe va ya. Tutmuş Dudu Gelin’i çeşme başında, “Oğlan doğuranlar övünüveesin, kız doğuranlar dövünüveesin. Goca dünya bi gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, doğur oglanı da yaşatıveesin seni” deye, gas gas gasılcen, gurd gurd gubarcen diye, nerdeyse fistanını yırtcek eğri bacaklı, domates suratlı çirkin karı.

Ulen çocuk kısmısının oğlanı kızı mı olurmuş! Yaylanın çayırlısı evladın hayırlısı. Hem zoba odunsuz erkek kadınsız …….. kadın erkeksiz olmaz. Güzel irabbim böyle yazmış goca defterine. Bilmeyen varsa bilsin, duymayan varsa duysun gari hey heeeeeey.

Mehmet Yılmaz

Umman Ninenin Mektupları, 1964.

Reklamlar